Dulni hasici prostredky

Existuje několik způsobů, jak hasit oheň, ale vše závisí na jiných faktorech. Patří mezi ně hořlavý materiál, jeho množství a fragmentace, jakož i vlastnosti ohně. Důležitá je také doba, která uplynula od zahájení požáru. V jakých situacích však bude kalení parou fungovat?

https://se-maxin.eu/cz/

Hasicí pára v páře je zhášení páry, což zahrnuje zředění hořlavých plynů ve spalovacím povrchu a snížení koncentrace kyslíku na cenu, kde spalování není možné. Koncentrace kyslíku, při které je proces spalování inhibován, se provádí pouze při 35% koncentraci vodní páry ve směsi alkoholů a par na spalovací ploše. Rovněž stojí za to dodat, že nejlepší výsledky hašení se dosahují při použití nasycené páry při tlaku 6 až 8 atmosfér.Požáry, které vznikají v uzavřených prostorech, charakterizovaných objemem asi 500 m 3, nejčastěji vyžadují hašení pomocí páry. Kde ale nejčastěji využívají páru k hašení požárů? V sušičkách pro hořlavé materiály a sušičky dřeva je bezpochyby nutná pěna. Pára je také užitečná pro zabezpečení požárů při čerpání ropných produktů, pro zabezpečení vulkanizačních kotlů, rektifikačních kolon nebo pro zabezpečení požárů lodí. Hasení parou se kontroluje také při hašení požárů kapalin, jejichž teplota je nejméně 60 ° C. Je třeba vědět, že hašení nebo zajištění krbu vodní párou bude poslední hodně aktivní, čím nižší bude teplota vznícení kapaliny. V případě požáru plynu jsou také užitečné vodní páry, ale pouze v uzavřených místnostech s nízkou kubaturou. Kromě toho se pára stále používá k hašení ohně pevných látek, jako jsou elektrické a počítačové nástroje.Je třeba si uvědomit, že pára jako hasicí materiál nemůže být realizována v rovných prostorech. Nejen to. Pára by neměla být přítomna v případech, kdy jsou vyžadovány velké chladicí účinky. Kromě toho se páry také neuvádějí v interiérech, kde mohou obyvatelům v nich způsobit popáleniny.Při používání páry však nemůžete zapomenout na bezpečnost. Vodní pára je prostředek, který lze určitě spálit. Hasení párou je spojeno s rizikem zamlžení povrchu a vlhkosti.