Nebezpecna zona

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, nazývaná také směrnice 94/9 / ES, je nařízením Evropské unie, které definuje základní požadavky na výrobky určené pro dávkování v prostředí s nebezpečím výbuchu. Většina strojů a nástrojů používaných v uhelných dolech je schopna explodovat metanový a uhelný prach a směrnice ATEX se vztahuje na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v oblastech vystavených nebezpečí výbuchu. Také nové předpisy týkající se bezpečnosti v jednotlivých zemích EU se od sebe lišily, což byla velká překážka svobody výměny zboží mezi členskými zeměmi.Mezi posledními důvody byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a pravděpodobně usnadnila oběh materiálů v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX zajistit volný pohyb zboží, který zaručuje významnou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení, která byla uvedena do provozu v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která se dostala do kontaktu 1. července 2003. Směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také nazývaná ATEX UŽIVATELÉ byla přijata dne 16. prosince 1999, která v sérii odkazuje na minimální požadavky na bezpečnost pozic ve významech, kde hrozí nebezpečí výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala platit do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Doporučujeme školení Atex